+8562096673966

Category Archives: ໂຮງແຮມດອກບົວຄູ່-ປາກເຊ

ໂຮງແຮມດອກບົວຄູ່-ປາກເຊ

ໂຮງແຮມດອກບົວຄູ່

ໂຮງແຮມດອກບົວຄູ່ຕັ້ງຢູ່ຫລັກ ບ້ານຫ້ວຍຍາງຄຳ ນະຄອນປາກເຊ ແຂງຈຳປາສັກ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ 4 ຊັ້ນມີເນື້ອທີ່ 4,083 ຕາລາງແມັດ ມີ 51 ຫ້ອງນອນ, ຫ້ອງປະຊຸມ 2 ຫ້ອງ ໂຮງແຮມແຫ່ງນີ້ມີຫ້ອງອາຫານ, ຫ້ອງປະຊຸມແລະຊັກແຫ້ງ ຈອດລົດດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນຟຣີ. ນອກເຫນືອຈາກນີ້ຍັງມີແຜນກະຕ້ອນຮັບ 24 ຊົ່ວໂມງ, ສວນແລະຕູ້ນິລະໄພໂຕ໊ະເຮັດວຽກທີ່ມີຢູ່ 5 / 5 ( 1 vote )