23 USD/Night

Book now

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຫ້ອງລວມມີ:

 •  ຜູ້ໃຫຍ່: ຜູ້ໃຫຍ່ 02 ຄົນ (ສູງສຸດ 02 ຄົນ)
 •    ປະເພດຕຽງ: King / Twin: 02
 •  ຂະຫນາດຫ້ອງ 269 m2 (25 m2)
 •  ເຄື່ອງ​ປັບ​ອາ​ກາດ
 •  ອາຫານເຊົ້າຟລີ
 •  ເຄື່ອງຊົງຊາແລະກາແຟ
 •  ຕູ້ເຢັນຂະຫນາດເລັກ
 •  ຕູ້ເສື້ອຜ້າ
 •  ບໍລິການຊັກລີດ (ຄິດຄ່າບໍລິການ)
 •  ລິຟ
 • ຂັ້ນໄດ
ຄວາມບັນເທີງ
 •  ໂທລະທັດ
 •  ຊ່ອງສັນຍານດາວທຽມ
Communications & technology
 •  ໂທລະສັບຢູ່ເຮືອນ
 •   Wifi ຟຣີ
ອຸປະກອນຫ້ອງນ້ໍາ
 •  ນ້ໍາຮ້ອນແລະນ້ໍາເຢັນ 24 ຊົ່ວໂມງ
 •  Bathtub and shower stand
 •  ເຄື່ອງເປົ່າຜົມ
 • ໄດ​ເປົ່າ​ຜົມ
 • ເກີບແຕະ
ບໍລິການເບິ່ງແລຫ້ອງພັກແລະລູມເຊີວິດ
 •  ນ້ໍາດື່ມຂວດຟລີ
 •  ການບໍລິການແມ່ຍິງປະຈໍາວັນ
 • ໂມງປຸກ